12 Φεβ 2014

Προσφορά Πλήρες Αιματολογικού Πακέτου Εξετάσεων Ιατρικού Check Up


Ένα Πλήρες Αιματολογικό Πακέτο Εξετάσεων Ιατρικού Check Up 
με αιμοληψία στον χώρο σας και με Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Ιατρό.

Αναλυτικά το Ιατρικό Check Up περιλαμβάνει :


Γενική αίματος  (Λευκά αιμοσφαίρια, Ερυθρά αιμοσφαίρια, Αιμοσφαιρίνη, Αιμοπετάλια, Αιματοκρίτης, ΜCV, MCH, MCHC)
Τ.Κ.Ε. (Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών) 
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ 
Κρεατινίνη 
Χοληστερίνη 
Τριγλυκερίδια
HDL 
LDL 
SGOT
SGPT

γGT

Αλκαλική φωσφατάση 

LDH
CPK
Χολερυθρίνη
K
Na
Fe
PSA
T3
T4
TSH (θυρεοειδοτρόπος ορμόνη)
Γενική ούρων 
Μέτρηση Ζωτικών Σημείων (Σφύξεις , Οξυμετρία, Αρτηριακή Πίεση) 


 Μόνο 120 ευρώ

περιλαμβάνει τις περιοχές εντός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης

Απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού 
τουλάχιστον μία ημέρα προ της επιθυμητής ημέρας και ώρας επίσκεψης 
στον χώρο υλοποίησης της προσφοράς.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

• 6934 800 021 (Wind)

• 6934 800 022 (What's up)

• 6934 800 023 (Vodafone)

E-mail: info@nosokomathess.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου